#!/bin/bash

current_directory=$( pwd )

# enlever les espaces
for i in *.wma; do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`; done

# enlever les majuscules
for i in *.[Ww][Mm][Aa]; do mv "$i" `echo $i | tr '[A-Z]' '[a-z]'`; done

# transformer avec Mplayer / encoder avec LAME
for i in *.wma ; do mplayer -vo null -vc dummy -af resample=44100 -ao
pcm -waveheader $i && lame -m s audiodump.wav -o $i; done

# convertir les noms de fichiers
for i in *.wma; do mv "$i" "`basename "$i" .wma`.mp3"; done

rm audiodump.wav